3 sätt att bli rik på internet

Du kan tjäna pengar på internet, men det kan vara svårt och kräver en stor uppoffring i form av tid och engagemang. Tröskeln för att komma igång är dock låg, och i många fall behöver du inte ens något startkapital.

 

Vad behöver man för att tjäna pengar online?

I korthet behöver du kunder som är villiga att betala för dina varor eller tjänster. Du kan även tjäna pengar genom att sälja eller marknadsföra produkter från andra företag. Det förfarandet kallas för affiliatemarknadsföring, vilket vi pratar mer om längre ner i artikeln.

 

De bästa sätten att tjäna pengar på nätet

 

1. Frilansa på Fiverr

Om du exempelvis kan utveckla webbsidor, göra snygga logotyper eller kan översätta texter på ett professionellt sätt kan tjänster likt Fiverr vara lönsamma. Mer specifikt måste du skapa ett konto, beskriva vilka typer av tjänster du kan bistå med, och därefter hör kunderna av sig till dig gällande jobbförfrågningar.

Upwork.com, Freelancer.com samt Worknhire.com bör beskrivas som bra alternativ till Fiverr, och du får alltid din ersättning efter ditt projekt är godkänt från samtliga parter. De utbetalningar som blir aktuella sker i regel via betaltjänsten PayPal.

Läs mer: Viktiga fakta om internet

För att tjäna pengar via dessa typer av tjänster måste du vara noggrann. Om kunden inte blir nöjd vid den första leveransen blir i regel uppemot tre revisioner aktuella, varpå du anpassar leveransen till kundens önskemål. Att utföra revisioner är tidsödande, vilket innebär att du bör vara expert på att ta reda på vad kunden egentligen behöver innan du påbörjar projektet.

 

2. Skapa en webbsida

Det är enkelt att skapa en webbsida på internet via webbtjänster likt WordPress. När webbsidan är skapad och ämnesområdet bestämt, kan du bädda in Google Adsense-annonser på webbsidan för att tjäna pengar för varje besökare som äntrar din sajt.

Om du inte kan, eller vill utveckla webbsidan på egen hand kan du ta hjälp av experter få Fiverr eller Upwork. En komplett webbsida kostar i regel cirka 1 000 till 2 500 kronor och så kallad drift, eller hosting, kostar cirka 1 500 kronor årligen.

Dessa kostnader bör dock räknas som små, då du har stor potential att tjäna pengar om webbsidan visar sig bli populär. På Startawebshop.se återfinns logiskt nog ett flertal tips för att starta webshop.

 

3. Affiliatemarknadsföring

När din webbsida är i drift och besökarantalet högt bör du ägna dig åt affiliate marketing, eller affiliatemarknadsföring, för att tjäna pengar. Denna typ av marknadsföring innebär att du får en fast ersättning för att förmedla kunder åt ett eller flera företag.

När en besökare klickar på en så kallad ”affiliatelänk” förs denne vidare till partnerföretagets webbsida, och om besökaren tecknar ett avtal eller blir kund får du en ersättning, som i folkmun kallas för kickback.

För att bli en lyckad affiliatemarknadsförare är det även viktigt att din webbsida syns på sökmotorer likt Google och Bing. Du bör därför lära dig att sökmotorsoptimera din webbsida, både internt samt externt. Kortfattat behandlar intern sökmotorsoptimering sidans innehåll samt läsbarhet, medan extern sökmotorsoptimering handlar om att andra webbsidor ska länka till dig.