Internetanvändning inrikes och resten av världen

Alla vet inte hur internet fungerar – och det är inte konstigt då internetanvändningen är liten i utvecklingsländer med undermåligt utbyggd IT-infrastruktur. I Sverige är dock internetanvändningen hög, då cirka 96 % av Sveriges befolkning har tillgång till internet.

 

Internetanvändningen i Sverige

Statistiska Centralbyrån har fastställt att internetanvändningen i Sverige har ökat kontinuerligt i sedan 2010. Svenska män använder internet i större utsträckning i jämförelse med kvinnor, och yngre svenskar använder internet mer frekvent än äldre svenskar.

Internetanvändningen bland svenskar som är äldre än 66 år har ökat mest markant. År 2020 använder cirka 87 % av alla svenskar som tillhör det ovanstående åldersspannet internet.

 

Internetanvändning för svenska barn

Unga är flitiga internetanvändare, men faror på internet för barn är tyvärr ingen bristvara. I upp till 7 års ålder använder svenska barn i regel en surfplatta för att koppla upp sig mot internet, men efter 8 års ålder får barnen i regel en egen smartphone.

Vid 10 års ålder börjar barnen i regel använda sig av sociala medie-tjänster, och i tonåren är internet mer behjälpligt i samband med att barnen studerar.

 

Hur många har internet världen över?

54 % av alla människor har tillgång till internet. En tydlig trend finns gällande internetanvändningen i världen: I rika länder är internetanvändningen hög, cirka 80 %, och i fattiga länder är internetanvändningen låg, cirka 40 %.

I dessa sammanhang är begreppet internetpenetration viktigt, som procentuellt tydliggör hur många som har tillgång till internet inom ett specifikt område.

 

Internetpenetrationen i världen

Så här ter sig internetpenetrationen i världen, från världsdel till världsdel:

 • I Afrika bor det 1,3 miljarder människor. Internetpenetrationen är 47 %.
 • I Asien bor det 4,3 miljoner människor. Internetpenetrationen är 60 %.
 • I Europa bor det 835 miljoner människor. Internetpenetrationen är 87 %.
 • I Sydamerika bor det 654 miljoner människor. Internetpenetrationen är 71,5 %.
 • I Mellanöstern bor det 261 miljoner människor. Internetpenetrationen är 71 %.
 • I Nordamerika bor det 369 miljoner människor. Internetpenetrationen är 90 %.
 • I Oceanien/Australien bor det 43 miljoner människor. Internetpenetrationen är 68 %.

 

5 intressanta fakta om den globala internetanvändningen

 1. 1,2 miljarder människor har tillgång till en snabb bredbandsuppkoppling, och den andel personer som har tillgång till bredband har fördubblats sedan 2010.
 2. Den genomsnittlige internetanvändaren spenderar cirka 3 timmar på internet dagligen.
 3. Den genomsnittlige internetanvändaren spenderar cirka 2,5 timmar på en sociala medie-plattform dagligen.
 4. Facebook är världens största sociala medie-plattform sett till dess användarantal som 2020 ligger på 2,7 miljarder.
 5. 200 miljarder appar laddas ner årligen världen över.