8 intressanta fakta om internet

Internet består av tusentals kablar, routrar och datorer och servrar. Infrastrukturen växer, med det gör även innehållet. I den här artikeln belyser vi 7 intressanta och viktiga fakta om internet, som kan härledas till internets födelse fram till idag.

 

Sammanfattning – fakta om internet

  1. Den första kommunikationen mellan datorer skedde i USA
  2. Internetanvändningen ökar med ca. 8 % årligen
  3. Alltfler afrikaner får tillgång till internet
  4. Det är populärt att surfa via mobilen
  5. Genomsnittsanvändaren besöker sociala medie-sajter frekvent
  6. Internet är väl utbrett i Kina – så även censuren
  7. Tim Berners-Lee laddade upp den första webbsidan 1991
  8. Marknaden för e-handel samt digitala annonser ökar kraftigt

 

1. År 1975 kommunicerade två datorer för första gången

Experimentet tog plats på MIT Lincoln Lab, i Lexington, USA. Överföringen var långsam, men målet var tydligt; ett mer effektivt kommunikationssätt skulle populariseras, som skulle bli mer populärt än både telefonerna och telegraferna. Nu, mer än 40 år senare, vill vi påstå att deras framtidsprofetia var träffsäker.

 

2. Mer än 4 miljarder människor kan koppla upp sig

Under det tredje kvartalet år 2019 använde 4.33 miljarder personer sig av internet varje månad, menar Datareportal. Det är en ökning motsvarande 8.2 % i jämförelse med samma period år 2018. En likvärdig ökning bör vara aktuell för varje år som går, menar samma källa.

Om vi ser till användningen nyttjar 90 procent av användarna internet för att kunna se på videoklipp och filmer, 70 procent av användarna streamar musik, 51 procent tittar på videobloggar, 47 procent lyssnar på onlineradio och 39 procent lyssnar på poddsändningar.

 

3. Mer än hälften av alla människor har tillgång till internet

Internet blev tillgängligt för privatpersoner år 1991. 9 år senare, år 2000, hade 361 miljoner människor tillgång till internet. Idag motsvarar den globala internetpenetrationen 57.3 %, eller 4.33 miljarder användare, rapporterar World Stats. Fler bör få tillgång till internet i takt med att nya infrastruktursatsningar genomförs, menar vi.

Av dessa 4.33 miljarder användare är 2.4 miljarder asiater. Europa och Afrika kammar hem andra- och tredjeplatsen med sina 651 miljoner respektive 453 miljoner internetanvändare.

Internetanvändningen ökar mest i Afrika. Dels då befolkningsökningen är stor, och dels då internetinfrastrukturen byggs ut och förbättras i snabb takt.

 

4. Majoriteten av internetanvändarna surfar via mobilen

Statista menar att cirka 3.9 miljarder människor, eller 51 % av jordens befolkning, kopplar upp sig mot internet varje dag. Och då det finns omkring 5.1 miljoner mobilanvändare världen över kan vi fastslå att över 76 % av alla telefonanvändare har tillgång till internet.

50.6 % av alla internetanvändare kopplar upp sig med hjälp av en telefon, medan 45.5 % använder en dator och 3.75 % en surfplatta.

Andelen mobilanvändare som kan koppla upp sig med mobilen ökar stadigt. Från år 2018 till 2019 motsvarade ökningen 19 %.

 

5. Genomsnittsanvändaren är uppkopplad 6.5 timmar/dag

Enligt Bond Cap spenderar den genomsnittlige internetanvändaren 6.5 timmar per dag framför en internetuppkopplad enhet. 91 % de som kopplar upp sig besöker e-butiker, 84 % söker efter en specifik produkt och 77 % köper den produkt de eftersökt.

Drygt två timmar av den dagliga internetanvändningen används för att besöka sociala medie-sajter likt Facebook, Instagram och Twitter.

 

6. Det finns många internetanvändare i Kina

Alltfler kineser kopplar upp sig mot internet. Även om internet inte är helt fritt på grund av en jättelik brandvägg (”The Great Firewall of China”) ökar populariteten för de statskontrollerade webbsidorna. Kinas internet beskrivs vara nästan lika tillslutet som nordkoreas internet, då en omfattande internetcensur råder.

854 miljoner av Kinas cirka 1.4 miljarder invånare har tillgång till internet, och 99.1 procent av alla kinesiska internetanvändare kopplar upp sig med hjälp av sin mobiltelefon.

Ökningen är monumental. År 2000 hade endast 22.5 procent av Kinas invånare tillgång till internet, vilket innebär Kinas internetpenetration har ökat 38-faldigat på 20 år.

 

7. Den första webbsidan laddades upp 1991

Världens första webbsida skapades år 1991 av Tim Berners-Lee, dvs. mannen som uppfann webben. I slutet av 1990-talet återfanns som mest ett ”fåtal” miljoner webbsidor på internet, men idag, år 2020, finns det över 1.7 miljarder webbsidor på internet.

Majoriteten av dessa driftförs av det amerikanska hostingbolaget GoDaddy, som i skrivande stund förfogar över 17.31 % av marknaden för webbhosting. United Layer samt AWS Web Hosting (Amazon Web Hosting) återfinns på andra respektive tredje plats, med sina 8.61 samt 7.38 % av den globala marknaden för webblösningar.

 

8. E-handeln ökar stadigt

År 2020 motsvarade de globala vinsterna från e-handeln 4.2 biljoner (4.2 000 000 000 000) dollar, vilket bör ses som en rejäl ökning i jämförelse med 2013 års resultat, då de globala intäkterna från e-handel motsvarade 1.3 miljoner dollar.

Kina står för nästan 2 biljoner av den globala inkomsten från försäljningar av varor och tjänster online. Det är tre gånger mer i jämförelse med det land som återfinns på andra plats, dvs. USA. Den totala försäljningen (inte vinsten) för samtliga e-butiker i Sverige motsvarade 1 460 miljarder kronor år 2017.

I takt med att e-handeln ökat i omfattning har behovet av att köpa digitala annonser blivit större. Den digitala annonsförsäljningen väntas öka med 17.6 procent fram till år 2021, då den globala försäljningen av digitala annonser beräknas motsvara 139 miljarder dollar årligen.

 

Sammanfattning

Alltfler människor använder sig av internet, och andelen internetanvändare ökar snabbast i utvecklingsländer tack vare bättre internetinfrastruktur samt bättre ekonomiska förutsättningar för dessa länders invånare.

Utöver detta tar e-handeln ytterligare marknadsandelar från den fysiska handeln, mycket tack vare att e-handelsjättar likt Amazon lanseras i alltfler länder, däribland Sverige.