Skapa en solcellskalkyl, och räkna på solceller online

Tack vare internets framfart kan man bland annat marknadsföra sitt företag online, men det är inte heller svårt att via nätet räkna på huruvida ett solcellssystem är en lönsam idé eller inte. Att projektera på internet är en mycket god idé, men det är samtidigt viktigt att du väljer en webbsida med den widget som passar bäst för ändamålet.

I den här artikeln pratar vi mer om tre webbsidor som erbjuder solcellskalkyler online. Vi granskar även funktionaliteten, och så även användarvänligheten. Man ska ju inte behöva vara elingenjör för att kunna få en träffsäker solcellskalkyl.

 

3 webbsidor som erbjuder solcellskalkyler

  1. HemSol: En tydlig och begriplig solcellskalkyl.
  2. Energimyndigheten: En rörig solcellskalkyl.
  3. Solcellskollen: En begriplig men inte så träffsäker solcellskalkyl.

Nedan pratar vi mer om de solcellskalkyler som precis nämnts, och notera att detta endast är mina personliga preferenser och inte någon absolut sanning.

 

 

1. Hemsols solcellskalkyl

Hemsols solcellskalkyl är både begriplig och kraftfull. Man börjar med att ange sin hemadress, varpå man får markera takytan manuellt. Det är en perfekt lösning, då man kanske inte vill installera solceller på precis hela taket. Man kan även rita ut att man vill installera solceller på flera av tak, likt både gäststugan och huvudbyggnaden.

Därefter får man ta del av en ny vy där man uppger takets lutning, och efter det får man ange hur mycket den årliga elförbrukningen ligger på. Ögonblicket efter att man tryckt på ”Visa resultatet”-knappen får man reda på huruvida solceller är en lönsam investering eller inte.

Du får i det sista steget även välja om du ska räkna på solceller av budgettyp eller premiumtyp, och man får dessutom ta del av den beräknade återbetalningstiden. För mina förutsättningar var det en återbetalningstid på 11 år som gällde.

Du får även ta del av avancerad information om du trycker på ”Djupdyk i kalkylen”-knappen. Det är väldigt mycket information på en gång, men om man ska installera ett solcellspaket gäller det till att man har kunskap om alla detaljer. Och man behöver ju inte lusläsa de tekniska detaljerna om man inte vill.

HemSol är även öppna med att det räknar med ett solcellsbidrag på 15 % i sina kalkyleringar. Det är helt korrekt att räkna med solcellsbidraget (som numera kallas för ”det gröna avdraget”) då det dras direkt på installationsfakturan. Installatören begär i sin tur ersättning från Skatteverket, så det är ingenting som du behöver tänka på.

 

2. Energimyndighetens solcellskalkyl

På Energimyndighetens webbsida återfinns en lite enklare widget som tyvärr är ganska svårbegriplig. Man måste själv ha vetskap om ett flertal krångliga aspekter såsom ”andel egenanvändning” och ”ekonomisk livslängd”.

Jag vill kunna räkna på solceller online utan att först behöva läsa på om varje lilla detalj. Energimyndighetens solcellskalkyl är säkert träffsäker, men begriplig är den dock inte. Jag rekommenderar därför att du använder dig av en annan solcellskalkylator.

 

Tips: Det finns många sätt att bli rik på internet. Men med solceller kan du också bli rik, fast på ett mer långsamt och förutsägbart vis.

 

3. Solcellskollens solcellskalkyl

Solcellskollens solcellskalkyl är enkel, nybörjarvänlig och avskalad. Man börjar med att uppge sitt postnummer, sen får man ta del av en ny vy där man uppger den ungefärliga elanvändning som gäller för hushållet. Man ska i detta steg även uppge en lämplig storlek på solcellssystemet.

Att uppge en storlek som borde passa för mitt villatak är svårt. Hemsols Google Maps-integrerade lösning är i mitt tycke betydligt bättre i detta steg, då man där får reda på exakt hur stort solcellssystem man får plats med. När man tryckt sig vidare till resultatet är det dock en betydligt trevligare syn som väntar.

Vid resultatsidan blir man bland annat varse om vad investeringskostnaden blir, samt hur många procent av sin nuvarande elanvändning som solcellssystemet kommer att täcka. Solcellskollens solcellskalkyl fungerar utmärkt, men Hemsols solcellskalkyl är dock mer fulländad i mitt tycke.

Att brett behöva chansa på hur stort solcellssystem man får plats med är lite av ett lågvattenmärke för hela den solcellskalkyl som Solcellskollen erbjuder.