Vad är en Internet Service Provider (ISP)?

En ISP är en engelsk förkortning för internetleverantör, det vill säga den organisation som förser dig med en internetuppkoppling. ISP är även synonymt med bredbandsleverantör samt internetoperatör, och i somliga fall kan din ISP leverera mer än internettillgång, likt IP-telefoni samt IP-TV-tjänster.

En ISP äger nödvändigtvis inte den IT-infrastruktur som förser dig med en internetuppkoppling. I Sverige är det vanligt att kommuner eller lokala föreningar äger det så kallade stadsnätet, medan ISP-företagen får agera tjänsteleverantörer.

Om du tecknat avtal med en ISP betalar du oftast en fast summa månatligen, som i regel motsvarar cirka 200 till 400 kronor beroende på den hastighet som är aktuell samt vilka prisnivåer som tillämpas. Om du har en fiberuppkoppling kan även en nätavgift bli aktuell. Nätavgiften motsvarar ofta 50 till 100 kronor månatligen och betalas till din ISP, som i sin tur betalar den organisation som förfogar över IT-infrastrukturen.

Om ett så kallat gruppavtal tecknats är ofta en lägre månadsavgift aktuell, då avgiften för din internetuppkoppling inkluderats i din månatliga bostadsavgift. I dessa fall betalar din bostadsrättsförening eller hyresvärd internetuppkopplings-avgiften till din ISP.

 

Synonymer för ISP

Då ISP är ett engelskt uttryck, och då en ISP kan ansvara för olika saker, är de svenska översättningarna många till antalet. En ISP kan i Sverige kallas för en:

  • Internetoperatör
  • Internetleverantör
  • Fiberoperatör
  • Fiberleverantör
  • Bredbandsoperatör
  • Bredbandsleverantör
  • Fiberansvarig

 

3 svenska internetoperatörer

Nedan följer kortfattad information om några av Sveriges största internetleverantörer.

 

1. Bahnhof

Denna ISP saluför enbart internet via fiber. I somliga fall kan även försäljning av bandbredd bli aktuellt till någon eller några av företagets konkurrenter. I skrivande stund har strax över 250 000 kunder valt att teckna ett Bahnhof-abonnemang.

Bahnhof har även ett tydligt integritetstänk. De har bland annat driftat visselblåsar-webbsidan Wikileaks, och företaget kritiserar högljutt de kravbrev som upphovsrättstroll riktar åt vanliga internetanvändare.

 

2. Telia

Telia är Sveriges största ISP, både sett till kundantalet samt deras ekonomiska resultat. 37 % av företaget ägs av staten, medan den återstående delen ägs av privata intressen.

Till skillnad från Bahnhof saluför Telia mer än enbart bredbandstjänster. I Telias kunderbjudande inkluderas även mobiltelefoni samt IPTV-tjänster.

 

3. Tele 2

Tele 2 betraktas ofta som en lågprisoperatör. De omsätter miljardbelopp årligen, och breddade sitt kunderbjudande ytterligare år 2018, då de köpte upp den forna konkurrenten Com Hem.

Bolaget erbjuder TV-, bredbands- samt telefonitjänster, och trots en skandal år 2019, då miljontals kunder fick möjlighet att lyssna av andra Tele 2-kunders röstbrevlåda, är denna ISP fortfarande populär.

Tillägg: Vi samarbetar inte med någon av de operatörer som nämns i artikeln.