Barn och farorna med internet

Internet kan vara skadligt för alla, men barn är särskilt drabbade av de negativa effekter som internanvändning medför.

I den här artikeln uppmärksammar vi fyra riskfaktorer för barn som har tillgång till internet. I tät anslutning till varje riskfaktor nämner vi även lösningsförslag som bidrar till att du ökar dina möjligheter för att kunna hålla ditt barn säkert online.

 

4 faror med internet för barn

 1. Cybermobbing: Nätmobbing är problematiskt.
 2. Pedofiler: Utnyttjar barns godtrogenhet.
 3. Nätporr: Erotiskt material är lättillgängligt för barn.
 4. Att göra bort sig: Barn har svårt att sätta gränser på internet.

 

1. Mobbing och trakasserier

Enligt en studie som Enough.org genomfört har 47 % av alla barn drabbats av nätmobbning, och 90 % av alla barn anser att nätmobbning är ett stort problem. Det faktum att barn ofta är medlemmar i sociala nätverk likt Facebook bidrar dessutom till att plågoandarna kan trakassera ditt barn oavbrutet.

 

Lösningsförslag

 • Det är viktigt att ditt barn inte besvarar de elaka meddelandena, utan istället meddelar dig direkt gällande vad som har hänt.
 • Meddela en lärare och/eller en kurator såvida det är klasskamrater som cybermobbar ditt barn.
 • Hjälp ditt barn med att blockera plågoandarna så att de inte längre kan framföra sina elaka åsikter.

 

2. Sexualförbrytare

Perversa och mentalt sjuka individer som utnyttjar barns godtrogenhet är vanligt förekommande på internet. I värsta fall kan förbrytaren lura ditt barn att möta denne i det riktiga livet, och då kan vad som helst hända.

 

Lösningsförslag

 • Polisen har fastställt att det är av stor vikt att du anmäler brottet direkt. Det spelar inte heller någon roll huruvida förgriparen använder sig av ett alias eller inte, då Polisen i regel kan spåra sexualbrottslingen via uppkopplingsloggar.
 • Berätta för ditt barn att hen inte får publicera sitt riktiga namn, sin adress, sitt telefonnummer eller berätta var hen går i skolan.
 • Om ditt barn använder sociala medie-tjänster, lås profilsidan så att bara vänner kan kontakta ditt barn.
 • Lär ditt barn att ta avstånd från närgångna personer på sociala medie-plattformar likt KIK.

 

3. Pornografi

Det är enkelt att hitta pornografiskt material online, och då barn i regel vet hur man rensar webbhistoriken är det svårt att ertappa barn med att titta på pornografi. Du kan förvisso installera ett mjukvaruskydd på din dator som begränsar internet för ditt barn, och meddelar dig såvida ditt barn tar del av pornografiskt material. Det är dock ingen hållbar lösning.

 

Lösningsförslag

 • Berätta för ditt barn att pornografi som laddas upp på internet i regel återspeglar en snedvriden syn på sex och samvaro.
 • Du kan blockera pornografiska webbsidor i din router (guide), men då det finns ett stort antal pornografiska webbsidor på nätet är detta lösningsförslag relativt ineffektivt. Du kan inte heller blockera pornografi genom att kontakta din internetoperatör.

 

4. Att tappa ansiktet

Idag får allt yngre barn smartphones av sina föräldrar, och samtliga av dessa är utrustade med högupplösta kameror. Det faktumet kan bidra till att ditt barn tar olämpliga kort på antingen sig själv eller andra och därefter laddar upp dessa på sociala medie-tjänster.

Även om ditt barn tar bort ett ogenomtänkt sociala medie-inlägg eller en specifik meddelandetråd kan andra användare ha tagit en skärmavbild och spridit den vidare. Det är extremt svårt att tillintetgöra misstag som ditt barn gör online.

 

Lösningsförslag

 • Förklara för ditt barn att hen kan ta bort sociala medie-inlägg i efterhand. Om du har tur så har ingen hunnit ta en skärmavbild på det ogenomtänkta inlägget.
 • Förklara för ditt barn att ingen, varken vänner eller vuxna, har rätt att ta bilder på hen och ladda upp dessa på nätet.
 • Så kallade ”festbilder” vari din tonåring är berusad kan vara skadliga för ditt barns anseende. Arbetsgivare utför i regel snabba efterforskningar med hjälp av sociala medier, och om ditt barn återfinns på exempelvis Facebook med en ölflaska i handen ger det en oseriös signal till arbetsgivaren.