Vad är fiber-internet – eller bredband via fiber?

Internet via Fiber är dagens bästa standard gällande dataöverföringar på internet. Dataöverföringar via fiber sker betydligt snabbare i jämförelse med den föråldrade ADSL-tekniken, som använder sig av kopparkablar för att föra över data. Fiberuppkopplingar medger blixtsnabba dataöverföringar tack vare att pulserande ljussignaler nyttjas.

 

ADSL: Föregångaren till fiber

ADSL-tekniken är numera föråldrad, främst då kopparledningar inte kan överföra data lika snabbt i jämförelse med fiberuppkopplingarnas ljussignaler. ADSL har fasats ut undan för undan, och idag har nästan 95 % av alla svenska hushåll tillgång till höghastighetsfiber.

Genomsnittshastigheten för en ADSL-uppkoppling motsvarar 2 Mbps, och dess popularitet har minskat stadigt de senaste 10 åren. År 2010 kunde 40 % av alla svenskar skaffa internet via ADSL. Idag, år 2020, motsvarar den siffran bara 10 %, då snabba fiberuppkopplingar har blivit det nya normala.

 

Den svenska fiberrevolutionen

Bredbandsfiber, eller fiberuppkopplingar, nyttjar pulserande ljussignaler för att kunna föra över data både snabbt och säkert. Ljussignalerna färdas på samma sätt som elektricitet färdas över en koppartråd, men den stora skillnaden är att fiberkablar kan skicka flera signaler samtidigt.

I skrivande stund är en hastighet om maximalt 1 Gbps aktuell för svenskar som har tillgång till ett fibernät. Fiberuppkopplingarnas popularitet beskrivs ha ökat tack vare den rådande digitaliseringen samt statliga subventioner.

 

 

Fördelar och nackdelar med bredband via fiber

Även om ADSL-uppkopplingar samt mobila uppkopplingar är vanliga i Sverige erbjuder internet via fiber ett flertal fördelar, som alla har bidragit till fiberuppkopplingens popularitet. Vi kommer även att belysa de nackdelar som kan vara aktuella med internetfiber.

 

Fördelar med internetfiber

  • Inga datatak existerar: Mobila uppkopplingar tillämpar ofta datatak om cirka 10 GB/månad.
  • Stabiliteten är oslagbar: Internet via fiber är inte känsligt för åsknedslag, regn, blåst eller närliggande kraftkablar.
  • Fungerar utmärkt för strömning av video samt gaming: Andelen paketförluster som riskerar att störa onlinespelssessioner är minimala. Utöver detta hålls latensen, eller fördröjningen, på en låg nivå.

 

Nackdelar med internetfiber

En fiberinstallation kan vara kostsam: En typisk fiberinstallation för villa kostar cirka 15 000 till 20 000 kronor. Din specifika installationskostnad kan dock variera beroende på lokala och statliga subventioner samt eventuella hinder vid installationen.

Fiberinstallationer är stationära: Det innebär att du inte kan ta med dig ditt fiberbredband i samband med att du flyttar till en ny bostad. Mobila bredbandsuppkopplingar är mer flexibla, men samtidigt mer prestandafattiga.

 

Sammanfattning

Alltfler svenskar använder sig av internet för att exempelvis titta på gratis film online, eller betala räkningar. Det är viktigt att fiberutbyggnaden fortgår i en snabb takt, då ett flertal fördelar medges, likt ökad uppkopplingsstabilitet samt snabbare tillgång till onlinetjänster.